پرش لینک ها
پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft

پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft

پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft

ارنینگ های ارایه شده در بازه اخیر بیانگر پتاسنیل رشد مناسب برای شرکت های Gig یا درواقع شرکت های مرتبط با ارایه خدمات توسط مشتری به مشتری یا همان C2C هستند.

رشد صعودی هفته های گذشته

بنا بر تحلیل های اخیر مشتریان در دوران پسا کرونا تمایل کمتری به تقسیم کردن سهمشان در پرداخت هزینه های مشترک برای این دست از سرویس ها و خدمات دارند. بیشترین سهم درآمد Uber در دوران اخیر اختصاص به دلیوری یا همان ارسال غذا اختصاص پیدا کرده و این میزان به شدت از هزینه های خدمات تاکسی اینترنتی پیشی گرفته است.
پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft
گزارشات مالی شرکت Airbnb نیز بیانگر حفظ و افزایش میزان تقاضای سفر در میان مردم دنیا در دوران پسا کرونا هستند. علی رغم افت چشمگیری که این شرکت ها در نیمه اول سال میلادی جاری تجربه کردند، شرکت Uber Technologies که با نماد UBER در بازار سهام وال استریت معامله می شود در هفته گذشته ۳۶٪ رشد داشته است. این در حالی است که شرکت Lyft با نماد LYFT در بازار سهام NASDAQ توانسته در همین مدت زمان به میزان ۴۶٪ رشد کند.
پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft
شرکت Airbnb نیز با سه هفته روند صعودی خوب، در هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش بها به ازای هر سهم ABNB به دست آورد و همچنان قیمت این سهام معروف بین تریدرهای بازار سهام NSADAQ در حال افزایش است.

پتانسیل رشد سهم های Uber و Airbnb و Lyft

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
مشاهده
کشیدن