معامله گری ، شغل جدی

معامله گری ، شغل جدی زمانی که با یک معامله ازدواج می کنید، چه اتفاقی میافتد؟

زمانی که با یک معامله ازدواج می کنید، چه اتفاقی میافتد؟

زمانی که معامله گري میکنید، عنوان کسب و کاري درآن هستید تصمیم گیري است.
اگر می خواهید معامله گر موفقی باشید، باید تصمیمات درستی بگیرید.
هرچند آنچه که گفتیم ساده شده يِ ماجرا بود و مراحل بیشتري وجود دارد، با این وجود فرایند تصمیم گیري یک جزء مهم دیگر نیز دارد که به طور مستقل فعالیتهاي روزانه شما را تحت تاثیر قرار میدهد و معمولا کسی از وجودش خبر ندارد.

معامله گری ، شغل جدی زمانی که با یک معامله ازدواج می کنید، چه اتفاقی میافتد؟

آیا شما فقط وارد معاملات خوب می شوید؟

مطمئنم که شما فقط دوست دارید که وارد معاملات خوب شوید و می خواهید از تصمیم گیري هاي بد اجتناب کنید. اما یک تعصب روانشناسی وجود دارد که ذهنیت ما را بر هم میزند و باعث ایجاد اثري می شود که معامله گران ازآن با عنوان ” ازدواج با معامله“ یاد می کنند .
پژوهشی روي شرط بندان اسب دوانی انجام شد و از آنها خواسته شد قبل از اینکه روي اسب هاي مد نظر شرط بندي کنند احتمال برد آن را مشخص کنند و بعد از ان باید روي اسبی شرط بندي می کردند.

معامله گری ، شغل جدی زمانی که با یک معامله ازدواج می کنید، چه اتفاقی میافتد؟

بعد ازآنکه شرط ها را بستند مجددا ازآنها سوال شد که چقدر نسبت به نتیجه شرط بندي که انجام داده اند مطمئن هستند. یافته هاي این پژوهش کاملا واضح بود، پس از بسته شدن شرط ها، شرط بندان حرفه اي بسیار مطمئن بودند که تصمیم شان تصمیم درستی بوده است،حتی اگر شرایط فرقی نمیکرد.
سوال این است که چه اتفاقی افتاده بود که باعث شد حرفه اي ها پس از گذاشتن پولهایشان روي میز شرط بندي چنین نظر قوي اي داشته باشند.

اطمینان داشتن( هر روز چقدر خودمان را گول میزنیم ؟)

پدیده اي روانشناسی در کار وجود دارد که به آن ناهنجاري شناختی می گویند.
بعنوان یک انسان ما هماهنگی و نظم را در زندگی دوست داریم، و معنی آن این است که اگر چیزي با طرح ما جور درنیامد،باآن کار نداریم بلکه بدنبال راه حلی میگردیم که همه چیزبه نظم قبلی برگردد.
در تعریف ناهنجاري شناختی آمده : احساس ناخوشایندي که از باورداشتن ما به وجود دو چیز متناقض همزمان با هم بوجود می آید. شرط بندان اسب دوانی پول خود را روي یک نتیجه مطمئن شرط بندي می کنند و براي اینکه به هماهنگی برسند، ذهن شان آنها را مجاب می کند که باور کنند که تصمیمی که گرفته اند درست است.
اگر بخواهند به تصمیم شان شک کنند این کار باعث ایجاد استرس و فشار زیادي می شود و ما معمولا کاري میکنیم تا از شک و استرس خارج شویم. در معامله گري هم دقیقا همین موضوع وجود دارد.

ما یک جفت ارز )یک ابزار مالی( را می خریم چون اعتقاد داریم که قیمت بالا خواهد رفت ، اما، اگر قیمت شروع به اُفت کند و پوزیشن بر خلاف جهت ورود ما حرکت کند، بدنبال اطلاعاتی می گردیم که ایده اولیه ما را تایید کند. در این حالت ما سعی میکنیم تا یک حس اطمینان قوي در خود براي هماهنگی و تناسب بوجود آوریم و هر چه قیمت بیشتر بر خلاف جهت ورود ما حرکت کند ، ما به اطمینان بیشتري نیاز داریم تا از ناهنجاري شناختی رهایی پیدا کنیم و این باعث بوجود امدن اثري به نام ” ازدواج با معامله“ می شود.در این حالت ما نمی توانیم معامله را در ضرر ببندیم چون این کار باعث می شود که تایید کنیم که اشتباه کرده بودیم.

معامله گری ، شغل جدی زمانی که با یک معامله ازدواج می کنید، چه اتفاقی میافتد؟

مثالی از ناهنجاري شناختی در معامله گري

در تصویر ذیل یک معامله خرید فرضی را ترسیم کرده ایم، که این خرید درست قبل از شیرجه زدن قیمت به ته دره شروع شده است. براي اینکه معامله گر در معامله باقی بماند و پوزیشن خود را تطبیق دهد، به تمام تاییدیه هایی که دستش می رسد متوسل می شود. معمولا، معامله گران اول شروع می کنند بدنبال تاییدیه هایی خارجی)جداي از سیستم یا سبک معامله گري خود( می گردند. یعنی یک معامله گر تکنیکال دنبال تحلیل هاي فاندامنتال)بنیادین( و اخبار براي تایید ایده اش می رود و معامله گران کلان نیز به طور ناگهانی براي مشورت دست به دامان اندیکاتورها می شوند.

هر چقدر که قیمت بیشتر در خلاف جهت شما حرکت کند، بیشتر واجب است که شما معامله را ببندید و با ضرر از پوزیشن خارج شوید. معامله گران عموما نسبت به ضرر هاي شناسایی نشده دچار سوء برداشت هستند، و اغلب جوري با انها برخورد می کنند که گویا واقعیت ندارند. بنابراین بستن معامله يِ در ضرر به سرعت هر چه سریعتر جزو بایدها است. در معامله گري اشتباه کردن چیز بزرگی نیست و در هر زمانی ممکن است رخ دهد، اما در اشتباه ماندن در معامله گري گناه کبیره است.

 

مقالات مرتبط

ترس از دست دادن معامله گران

در هر زمانی از روز، هزاران بازار وجود دارد که منتظر شماهستند. صدها هزار نمودار در بیست و چهار ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته در حال نوسان و حرکت هستند که هر تیک آن می تواند براي شما پولسازي کند. برخوردن به معاملات از دست رفته می تواند چالشی واقعی براي معامله گران باشد، و هر روز شما با پول هایی سر و کار دارید که وارد حساب معاملاتی تان نشده اند. اینکه ببینید که این پول چقدر بوده است ذهنیت معامله گر را با چالشی جدي روبرو کرده و منجر به اشتباهات بزرگ در معامله گري می شود.

۵ مرحله معامله گری

پنج مرحله وجود دارد که هر معامله گري در طی سالهاي معامله گري ازآن عبور میکند. شما نمی توانید هیچ کدام از آنها را دور بزنید و نمیتوانید بدون اینکه با خود صادق باشید، بدانید که در کدام مرحله قرار دارید.

۷ نکته برای معامله گری منضبط

معنی ، آنچه را که میبینی معامله کن ، چیست؟
جمله ي )آنچه را که میبینی معامله کن( ، عبارتی است که معامله گران دوستش دارند . با این حال معنی درستی که پشت این عبارتست نا شناخته مانده است.در پایان این مقاله شما این را خواهید فهمید که چرا احتمالا آنچه را که میبینید معامله نمیکنید.

چیزهایی که معامله گران می توانند از یک قمارباز حرفه اي یاد بگیرند

کتی هولبرت یک قمار باز حرفه اي است که پول بسیاري از بازیهاي بلک جک، پوکر و اسلات در طی سالهاي متمادي بدست آورده است، اخیرا کتابی از این خانم خواندم به نام جادوي قُمار که درآن خصوصیات یک قمار باز برجسته به نمایش درآمده است. یکی از قطعات این متن خیلی نظرم را جلب کرد، براي اینکه می تواند عملکرد معامله گران را بسیار بهبود بخشد و از اشتباهات غیر ضروري و ناخواسته اجتناب کند ، لذا اجازه دهید این قطعه از متن را براي تان در این مقاله بیاورم.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X
X