پرش لینک ها

شروع قدرتمند فصل 3 برای Dow Jones

شروع قدرتمند فصل 3 برای Dow Jones

در اولین روز فصل یا همان Quarter‌ سوم مالی سال ۲۰۲۲ بازار سهام آمریکا توانست شروع قدرتمندی را داشته باشد. شاخص سهام Dow Jones توانست ۱ درصد، معادل با ۳۲۱ واحد رشد کند. شاخص سهام NASDAQ Compostie هم ۰.۹ درصد و شاخص سهام S&P500 هم ۱.۱ درصد صعود کردند.

شروع قدرتمند فصل 3 برای Dow Jones

شرکت های شاخص

سهام شرکت های مرتبط با کالاهای تند مصرف و عمومی به طور کلی ۲ درصد در اولین روز ماه July رشد کردند. اوضاع برای شرکت های شاخص در حوزه صنایع مرتبط با تکنولوژی هم خوب بود و شرکت های Apple و Microsoft و Google و Meta هر کدام بیش از ۱ درصد رشد کردند.

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
مشاهده
کشیدن